ispuniti dnevnik pijenja i mokrenja

Dnevnici i upitnici

Ovdje ćete naći sve dnevnike i upitnike koji se primjenjuju u dijagnostici poremećaja funkcije mjehura. Uz svaku stavku je dano objašnjenje u kojim okolnostima se koriste i kakve informacije daju.

48h dnevnik mokrenja i pijenja

Pravilno ispunjeni 48h dnevnik pijenja i mokrenja daje informacije o uzroku mokrenja u krevet (enureza) te navikama pijenja i mokrenja.

Dnevnik kontinencije

dnevnik

Dnevnikom kontinencije moguće je objektivizirati simptome poremećaja funkcije pohrane mokraćnog mjehura.

Upitnik za roditelje

upitnik za roditelje

Upitnikom za roditelje možemo saznati opseg i težinu tegoba, utvrditi kakve su navike pijenja i mokrenja te ispitati postoje li rizici za rijetke uzorke noćnog mokrenja.