dnevnik

Dnevnik kontinencije

Dnevnikom kontinencije moguće je objektivizirati simptome poremećaja funkcije pohrane mokraćnog mjehura.

Dnevnik kontinencije ispunjava roditelj ili dijete ukoliko je dovoljno odraslo da podaci koje prikupi i zabilježi budu vjerodostojni.

Dnevnik kontinencije se može ispunjavati kroz 1 do 7 dana, ali preporučujemo da minimalni broj dana vođenja dnevnika bude 4.

Dnevnik je sastavljen kao dnevni raspored sati gdje se za svaki pojedini sat upisuju sljedeći događaji:
1. mokrenje bez hitnosti
2. mokrenje s neodgodivim porivom (hitnost)
3. hitnost s bijegom mokraće (inkontinencija)
4. samo bijeg mokraće
5. odlazak na spavanje i buđenje

dnevnik kontinencije praktični primjer
sječak jednog dana dnevnika kontinencije

Informacije koje dobije putem dnevnika kontinencije su:
1. prosječni broj mokrenja kroz dan
2. prisustvo i učestalost hitnosti
3. prisustvo i učestalost dnevne intermitentne inkontinencije hitnosti
4. prisustvo i učestalost postmikcijske, stres ili inkontinencije smijanja
5. prisustvo i učestalost nokturije
6. prisustvo i učestalost enureze

Dnevnik kontinencije se primjenjuje kod djece sa simptoma poremećaja funkcije pohrane mokraćnog mjehura (hitnost, učestalo dnevno mokrenje, bijeg mokraće, noćno mokrenje, nokturija) kako bi objektivizirali težinu tegoba. Dnevnik se također koristi u razlučivanju tipa dnevne intermitentne inkotinencije (tipa hitnosti, stres, smijanja ili postmikcijska).

Dnevnik možete preuzeti na sljedećoj poveznici, a uz dnevnik su, kroz primijer, dane upute kako ga ispuniti:


Hvala na pozornosti, svaki Vaš komentar ili prijedlog je dobrodošao. Ukoliko imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte ili potražite odgovor u dostupnim objavama te na stranici Pitanja i odgovori.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)