girl taking a photo

Opći uvijeti korištenja

Dobrodošli na Budisuh.eu, jedinstvenu interntet stranicu koji donosi edukativne tekstove, upute i objavljene smjernice o noćnom mokrenju kod djece. Cilj Budisuh.eu je proširiti opće znanje o noćnom mokrenju, olakšati i naprijediti njegovo liječenje.

Budisuh.eu omogućava Vam korištenje sadržaja svojih stranica koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge Budisuh.eu interntet stranice.

Korištenjem bilo kojeg dijela Budisuh.eu smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove internet stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove internet stranice za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava

Svi svoje objavljene članke Budisuh.eu smatra zajedničkim kreativnim dobrom i drugima dopušta mijenjanje i dijeljenje pod istim uvijetima, uz imenovanje autorskih dijela (Attribution-Share Alike 3.0 Croatia).

Na video i audio materijale, baze podataka te programerski kod Budisuh.eu polaže autorska prava i svako njihovo neovlašteno korištenje u svrhu komercijalne djelatnosti, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatrat će se kršenjem istih.

Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Budisuh.eu zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na internet stranici bez obaveze prethodne najave.

Linkovi na druge web stranice

Budisuh.eu se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja i linkova na vanjske stranice.

Sve sadržaje Budisuh.eu koristite na vlastitu odgovornost i Budisuh.eu ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Obveze korisnika

Korisnicima Budisuh.eu nije dopušteno:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
  • objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga Budisuh.eu internet stranice
  • objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme
  • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika

Pravila komentiranja

Komentari objavljeni na Budisuh.eu su prije objavljivanja revidirani od strane autora je li zadovoljavaju uvjete definirane prema Obvezama korisnika i ne moraju nužno odražavati stav autora internet stranice, kao niti ostalih korisnika iste.

Izmjene uvjeta korištenja

Budsuh.eu zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.