boys using a laptop

Pravila komentiranja

Komentari za članke su omogućeni kako bi se dijelilo mišljenje o pročitanoj objavi s ciljem dijeljnja informacija i osobnog iskustva s ciljem unapređenja liječenja djece s noćnim mokrenjem. Svaki takav komentar odobravamo i potičemo.

Svaki komentar je revidiran od strane autora članka radi utvrđivanja poštivanja pravila komentiranja. Autor članka na Budisuh.eu je jedini ovlašten za interpretaciju pravila komentiranja.

Ponašanje pri komentiranju

  • zabranjeni su vulgarni i uvredljivi komentari
  • zabranjena je uporaba tzv. keyeva, hackova, crackova ili drugog materijala ilegalne prirode
  • zabranjeno je oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst
  • postanje sadržaja koji nije vezan uz temu nije dopušteno
  • nije dopušteno rijeđanje drugih korisnika i/ili autora
  • spamanje nije dopušteno
  • lažno predstavljanje nije dopušteno